Brandwacht/Hoofdbrandwacht

De brandwacht(en) van het Veiligheidscentrum West-Friesland zijn alle opgeleid door Brandweer Nederland, wij bedoelen hiermee dat al onze Brandwachten als vrijwilliger bij Brandweer korpsen werken, hier hun diploma’s en certificaten hebben behaald en daarna met ons in aanraking zijn gekomen en vervolgens bij ons zijn komen werken. Onze brandwachten zijn dus all-round opgeleid. De meeste van onze Brandwachten zijn nog steeds actief als vrijwilliger binnen hun korps.

Het Veiligheidscentrum zet twee soorten brandwachten in, de standaard Brandwacht en de Hoofdbrandwacht welke hoger is opgeleid en meer ervaren is.

De door ons ingezette standaard opgeleiden brandwacht(en) hebben de volgende diploma’s en certificaten:

a. Rijksdiploma Brandwacht;

b. Certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV);

c. Certificaat  VCA;

Voor onze Hoofdbrandwacht geld buiten de vorige standaard diploma’s en certificaten de volgende diploma’s en certificaten geheel of gedeeltelijk hebben toegevoegd aan hun capaciteiten. Hierdoor kunnen wij de hoofdbrandwacht inzetten als specialist in hun vakgebied:

a. Rijksdiploma Brandwacht 1e klas;

b. Rijksdiploma Hoofdbrandwacht;

c. Certificaat Preventiecontrole functionaris;

d. Certificaat VCA-VOL;

e. Certificaat Gasmeten EX-OX-TOX;

Inzet:

De Brandwacht/Hoofdbrandwacht worden voor o.a. de volgende zaken ingezet:

a. Toezicht houden (preventief karakter);

b. Advies en voorlichting geven;

c. Controle op Persoonlijke Bescherming(s) Middelen/Werkvergunningen/enz.;

d. Optreden/assistentie verlenen bij incidenten op de werkplek (Repressief Karakter);

e. Evalueren en rapporteren (volgens de afgesproken procedure);

Inzetgebied:

Petrochemie (Oil & Gas), chemie, bouw, industrie, gemeente, evenementen en brandweerkorpsen.

Bijzonder:

Bijzonder is dat ik u melden kan, dat meerdere van onze Brandweermensen onderscheiden zijn door de Brandweer en sommige zelfs Koninklijk onderscheiden zijn.
Zegt niets over ons, maar wel iets over de mensen zelf.