Disclaimer

Gebruik van deze site, te weten www.veiligheidscentrumwestfriesland.nl, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland en de producten en diensten die de bezoeker aantreft op de site van de uitgever en/of de adverteerders. En ondanks het feit dat Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland uiterste zorgvuldigheid betracht heeft en betracht bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geeft Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houdt Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat, (prijs)aanduidingen of anderzins te corrigeren op ieder door Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland te bepalen tijdstip. Deze correctie’s kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken. Ook de levertijd of beschikbaarheid van producten en/of diensten is onder voorbehoud. Aan het via deze site informeren naar producten en/of diensten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland, zijn slechts opgenomen ter informatie. Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Alle informatie, zowel tekst als beeld, op deze website zijn zorgvuldig samengesteld, mocht de informatie volgens u niet thuis horen op deze website kunt u contact opnemen met Brandwacht & Veiligheidscentrum West-Friesland.