Referenties

Referenties 2006 Koninklijke Marine

Wegens het op bekwame wijze vervullen van uw functie als inhuur kracht in de periode oktober 2006 t/m december 2006. U  heeft een goede inzet en flexibiliteit getoond waardoor u zeer werd gewaardeerd.

Referenties kermis 2011 Gemeente Edam-Volendam

In 2011 heeft de Gemeente Edam-Volendam gebruik gemaakt van de diensten van Veiligheidcentrum West-Friesland voor het leveren van horecacontroleurs tijdens de kermissen in de gemeente. Vooraf zijn in een constructief overleg duidelijke en heldere afspraken gemaakt. Daarbij was er voldoende aandacht voor onze wensen als opdrachtgever.

Tijdens de kermissen zelf hebben de controleurs op doelmatige en effectieve wijze invulling gegeven aan hun werkzaamheden, inspelend op de situatie ter plaatse. Onopvallend en doeltreffend is er door de controleurs gewerkt binnen het gestelde kader om zo samen met de overige disciplines de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.

Tot slot is er op eenduidige wijze gerapporteerd en verantwoording afgelegd over de verrichte werkzaamheden. Er is daarbij zelfs meegedacht uit het standpunt van ons als opdrachtgever door enkele aandachtspunten te benoemen. Veiligheidscentrum West-Friesland hebben wij ervaren als een goede representatie namens onze gemeente richting burgers en ondernemers.